Гаранция

Пазарувайки от www.lafazza.com можете да сте сигурни, че закупувате висококачествени стоки от световно известни брандове от Италия, Франция, Германия и Великобритания.

Съгласно правата на потребителите в рамките на Европейския съюз, всички продукти, закупени от www.lafazza.com подлежат на двумесечна гаранция за фабрични, структурни дефекти и неправилна сглобка.

Гаранцията на закупените от Вас стоки ще бъде уважена единствено при спазването на следните условия:

Като гаранционен документ, се приема електронната фактура, изпратена до Вас след получаване на плащане на дадена стока.На нея е изписана датата и цената на покупката. Пазете тази фактура, в случай, че желаете да се възползвате от гаранция за продуктите, които са закупили.

Гаранцията на продукт закупен от www.lafazza.com е 2 месеца и важи от деня в който клиента го е получил. Тя включва фабрични, структурни дефекти и неправилна сглобка.

Гаранцията отпада в случаи, че продукта е бил изложен на неправомерна и груба експлоатация.

Гаранцията не е валидна ако продукта е силно захабен от интензивна всекидневна употреба.

Моля обърнете внимание, че продуктовата гаранция е валидна само за фабрични, структурни дефекти и неправилна сглобка. Всички останали , резултат на нормалната употреба на продуктите не могат да се считат за дефект, подлежащ на гаранционно обслужване.

В случай на установен дефект в рамките на гаранционния срок (2 месеца от дата на получаване на продукта), продуктът подлежи на ремонт или замяна при доказани фабрични дефекти и при правилно експлоатиране при следните условия:

1) Не е изминал гаранционният период от 2 месеца от датата на получаване на продукта

2) За фабрични дефекти НЕ СЕ приемат следните случаи, освен ако клиентът не е уведомил Lafazza писмено на електронна поща customers@lafazza.com, не по-късно от 48 часа считано от датата и часа на получаване на пратката:

  • Счупени, надраскани, демонтирани или липсващи стъкла
  • Счупени, изкривени, деформирани или липсващи рамки
  • Повреди и нарушения по цялостта на продукта
  • Наличие на следи от механични манипулации и какъвто и да било друг тип интервенция.
  • Наличие и следи от опит-и на клиента да отстрани самостоятелно дефект.
  • Демонтирани елементи без значение от вида и типа им.
  • Силно захабяване на продукта и следи от неправилна експлоатация и съхранение.

От своя страна Lafazza се ангажира да отстрани дефектите или да замени продукта с друг в рамките на 30 дни.